#2 TIẾNG TRUNG CẤP TỐC 2021 | Cụm từ làm quen phổ biến nhất

Tháng Ba 28, 2021 Admin TTB 0
Chia sẻ

#2 TIẾNG TRUNG CẤP TỐC 2021 | Cụm từ làm quen phổ biến nhất 9. 你叫什么名字?Nǐ jiào shénme míngzi? (không cần chính thức) (Nỉ cheo sấn mơ mính chự?) – Bạn tên gì? 10. 我叫__ Wǒ jiào __ (Ủa chèo__) – Tôi tên là__ 11. 您贵姓?Nín guìxìng? (chính thức) (Nín quây xinh?) – Bạn họ gì? 12. 我姓__ Wǒ xìng __ (Ủa xinh__) – Họ của tôi là __ 13. 你多大?Nǐ duōdà? (Nỉ tua ta?) – Bạn bao nhiêu tuổi? 14. 我三十岁。Wǒ sānshí suì (Ủa san sứ suây) – Tôi ba mươi tuổi. 15. 你来自哪里?Nǐ láizì nǎli? (Nỉ lái chư ná lỉ?) – Bạn đến từ đâu? 16. 我来自越南。Wǒ láizì Yuēnán (Ủa lái chư Duê Nán) – Tôi đến từ Việt Nam. 17. 你是哪国人?Nǐ shì nǎ guó rén? (Nỉ sư nả cúa rấn?) – Bạn là người nước nào? 18. 我是越南人。Wǒ shì Yuēnán rén. (Ủa sư Duê Nán rấn) – Tôi là người Việt Nam. 19. 我是外国人。Wǒ shì wàiguó rén. (Ủa sư oai cúa rấn) – Tôi là người nước ngoài. 20. 老外。Lǎowài. Người nước ngoài. (Lảo oai) 21. 很高兴认识你。Hěn gāoxing rènshi nǐ. (Hẩn cao xinh rân sư nỉ) – Rất vui được gặp bạn.

Chia sẻ
Học chữ Hán | 500 chữ Hán cơ bản nhất | no.15 chữ ĐẦU | Đầu, đầu tiên

Học chữ Hán | 500 chữ Hán cơ bản nhất | no.15 chữ ĐẦU | Đầu, đầu tiên

Tháng Sáu 15, 2019 Admin TTB 0
Chia sẻ

Học chữ Hán | 500 chữ Hán cơ bản nhất | no.15 chữ ĐẦU | Đầu, đầu tiên
=========
Đăng kí kênh để xem nhiều hơn: http://bit.ly/tiengtrungboi
Danh sách chủ đề tiếng trung bồi: http://bit.ly/danhsachNVNHTT
Danh sách tiếng Trung cấp tốc cho lao động: http://bit.ly/ttgtCAPTOC
Danh sách 500 chữ hán cơ bản: http://bit.ly/500chuHAN

Chia sẻ
Luyện nghe tiếng trung nhụy hi no 4

Luyện nghe tiếng Trung [Nhụy Hi 2018 no 4

Tháng Sáu 3, 2019 Admin TTB 0
Chia sẻ

“NYC, chúc Anh hạnh phúc” Chúng ta gặp phải bao nhiêu vấn đề lớn nhỏ, khác nơi, tương lai, bất đồng tính cách, khác biệt về quan niệm, chúng ta cảm thấy đây là một hố ngăn cách không thể vượt qua, chúng ta cho rằng không cần thiết phải miễn cưỡng bản thân, thế là chia tay. Sau đó tôi hỏi một người anh mà đã kết hôn được mười mấy năm, tình cảm mười mấy năm của bọn họ có gặp phải vấn đề gì không, đáp án so với sự tưởng tượng của tôi còn nhiều hơn thế. Anh ấy nói có vô cùng nhiều vấn đề, nhưng mà vẫn muốn cùng với người đó chung sống.

Chia sẻ