Chùa Phật Sơn Cao Hùng

Tháng Năm 17, 2018 Admin TTB 0
Chia sẻ

PHẬT SƠN -CAO HÙNG 佛光山佛陀紀念館 Fóguāng shān fótuó jìniànguǎn ( Bản Video) ✳Phật Quang Sơn được đại sư Tinh Vân một bậc danh tăng của thế kỷ 20 cùng các [xem thêm]

Chia sẻ