Động từ xu hướng

Tháng Mười Một 2, 2017 Admin TTB 0
Chia sẻ

Động từ xu hướng trong tiếng Trung, đặc điểm, các động từ xu hướng thường gặp nhất

Chia sẻ

Động từ năng nguyện

Tháng Mười Một 2, 2017 Admin TTB 0
Chia sẻ

Động từ năng nguyện, các loại động từ năng nguyện, đặc điểm động từ năng nguyện.

Chia sẻ