Bài 23 – Học tiếng Trung bồi “Xin sự trợ giúp”

Tháng Chín 13, 2017 Admin TTB 0
Chia sẻ

Bạn đã bao giờ đến một nơi xa lạ, lúc đó số vốn ngoại ngữ còn hạn chế. Bạn bị lạc đường, bạn cần sự trợ giúp của người bản địa mà không biết nói như thế nào. Bài này sẽ giúp các bạn nói những câu trong trường hợp như vậy.

Chia sẻ