Bài 56: Ở công ty| Tại nhà ăn

Tháng Mười 10, 2017 Admin TTB 0
Chia sẻ

在餐廳Zài cāntīng – chai chan(s) thing: Tại nhà ăn Từ vựng: 菜單càidān – chai tan: Thực đơn 筷子kuàizi – khoai chư: Đũa 小碗xiǎo wǎn – xéo oản: Bát con 衛生紙wèishēngzhǐ [xem thêm]

Chia sẻ