TIẾNG TRUNG CẤP TỐC 2018 Bài 10 - Nhà Hàng

TIẾNG TRUNG CẤP TỐC 2018 Bài 10 – Nhà Hàng

Tháng Bảy 11, 2019 Đỗ Minh 0
Chia sẻ

DANH SÁCH PHÁT:
Thường dùng trong giao tiếp tiếng Trung: https://goo.gl/KN5sJn
Nghe song ngữ Trung – Việt: https://goo.gl/7vmThr
Tiếng Trung cấp tốc cho lao động: https://goo.gl/dmp45w
500 chữ Hán cơ bản: https://goo.gl/AnmYUN
Giáo trình tiếng Hoa thực dụng: https://goo.gl/jHFDEq
3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày: https://goo.gl/Zt91L7
———————–
EDM Detection Mode của Kevin MacLeod được cấp phép theo giấy phép Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/…)
Nguồn: http://incompetech.com/music/royalty-…
Nghệ sĩ: http://incompetech.com/
——————————–
TTB EDU
Fanpage: https://www.facebook.com/Tiengtrungboi
Website: https://tiengtrungboi.com/
Google +: https://plus.google.com/+TIENGTRUNGBO…

– Cung cấp sách học tiếng Trung cấp tốc
– Tổ chức các lớp luyện thi TOCFL tại Hà Nội
– Kết nối tổ chức giáo dục Đài Loan
– Du học Đài Loan (Đại học, cao học, hệ vừa học vừa làm)

Chia sẻ
TIẾNG TRUNG CẤP TỐC 2018 Bài 9 - Giao tiếp tiếng Trung ở quán Bar

TIẾNG TRUNG CẤP TỐC 2018 Bài 9 – Giao tiếp tiếng Trung ở quán Bar

Tháng Bảy 10, 2019 Đỗ Minh 0
Chia sẻ

DANH SÁCH PHÁT:
Thường dùng trong giao tiếp tiếng Trung: https://goo.gl/KN5sJn
Nghe song ngữ Trung – Việt: https://goo.gl/7vmThr
Tiếng Trung cấp tốc cho lao động: https://goo.gl/dmp45w
500 chữ Hán cơ bản: https://goo.gl/AnmYUN
Giáo trình tiếng Hoa thực dụng: https://goo.gl/jHFDEq
3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày: https://goo.gl/Zt91L7
———————–
EDM Detection Mode của Kevin MacLeod được cấp phép theo giấy phép Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/…)
Nguồn: http://incompetech.com/music/royalty-…
Nghệ sĩ: http://incompetech.com/
——————————–
TTB EDU
Fanpage: https://www.facebook.com/Tiengtrungboi
Website: https://tiengtrungboi.com/
Google +: https://plus.google.com/+TIENGTRUNGBO…

– Cung cấp sách học tiếng Trung cấp tốc
– Tổ chức các lớp luyện thi TOCFL tại Hà Nội
– Kết nối tổ chức giáo dục Đài Loan
– Du học Đài Loan (Đại học, cao học, hệ vừa học vừa làm)

Chia sẻ
TIẾNG TRUNG CẤP TỐC 2018 Bài 8 - Gia đình

TIẾNG TRUNG CẤP TỐC 2018 Bài 8 – Gia đình

Tháng Bảy 9, 2019 Đỗ Minh 0
Chia sẻ

DANH SÁCH PHÁT:
Thường dùng trong giao tiếp tiếng Trung: https://goo.gl/KN5sJn
Nghe song ngữ Trung – Việt: https://goo.gl/7vmThr
Tiếng Trung cấp tốc cho lao động: https://goo.gl/dmp45w
500 chữ Hán cơ bản: https://goo.gl/AnmYUN
Giáo trình tiếng Hoa thực dụng: https://goo.gl/jHFDEq
3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày: https://goo.gl/Zt91L7
———————–
EDM Detection Mode của Kevin MacLeod được cấp phép theo giấy phép Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/…)
Nguồn: http://incompetech.com/music/royalty-…
Nghệ sĩ: http://incompetech.com/
——————————–
TTB EDU
Fanpage: https://www.facebook.com/Tiengtrungboi
Website: https://tiengtrungboi.com/
Google +: https://plus.google.com/+TIENGTRUNGBO…

– Cung cấp sách học tiếng Trung cấp tốc
– Tổ chức các lớp luyện thi TOCFL tại Hà Nội
– Kết nối tổ chức giáo dục Đài Loan
– Du học Đài Loan (Đại học, cao học, hệ vừa học vừa làm)

Chia sẻ
TIẾNG TRUNG CẤP TỐC 2018 Bài 7 - Biểu cảm

TIẾNG TRUNG CẤP TỐC 2018 Bài 7 – Biểu cảm

Tháng Bảy 8, 2019 Đỗ Minh 0
Chia sẻ

DANH SÁCH PHÁT:
Thường dùng trong giao tiếp tiếng Trung: https://goo.gl/KN5sJn
Nghe song ngữ Trung – Việt: https://goo.gl/7vmThr
Tiếng Trung cấp tốc cho lao động: https://goo.gl/dmp45w
500 chữ Hán cơ bản: https://goo.gl/AnmYUN
Giáo trình tiếng Hoa thực dụng: https://goo.gl/jHFDEq
3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày: https://goo.gl/Zt91L7
———————–
EDM Detection Mode của Kevin MacLeod được cấp phép theo giấy phép Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/…)
Nguồn: http://incompetech.com/music/royalty-…
Nghệ sĩ: http://incompetech.com/
——————————–
TTB EDU
Fanpage: https://www.facebook.com/Tiengtrungboi
Website: https://tiengtrungboi.com/

Chia sẻ
TIẾNG TRUNG CẤP TỐC 2018 Bài 6 - Thời gian

TIẾNG TRUNG CẤP TỐC 2018 Bài 6 – Thời gian

Tháng Bảy 6, 2019 Đỗ Minh 0
Chia sẻ

Bài 6 – Thời gian | TIẾNG TRUNG CẤP TỐC 2018
早晨 zǎo chén – chảo trấn : sáng sớm
早上 zǎo shàng – chảo sang: buổi sáng (6h-8h)
上午 shàng wǔ – sang ủ: buổi sáng (8h-11h)
中午 zhōng wǔ – trung ủ: buổi trưa (11h-1h)
下午 xià wǔ – xea ủ: buổi chiều (1h-6h)
晚上 wǎn shàng – oản sang: buổi tối (6h-12h)
夜間 yè jiān – dê chen: ban đêm
白天 bái tiān – pái thiên: ban ngày

———————————
DANH SÁCH PHÁT:
Thường dùng trong giao tiếp tiếng Trung: https://goo.gl/KN5sJn
Nghe song ngữ Trung – Việt: https://goo.gl/7vmThr
Tiếng Trung cấp tốc cho lao động: https://goo.gl/dmp45w
500 chữ Hán cơ bản: https://goo.gl/AnmYUN
Giáo trình tiếng Hoa thực dụng: https://goo.gl/jHFDEq
3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày: https://goo.gl/Zt91L7
———————–
EDM Detection Mode của Kevin MacLeod được cấp phép theo giấy phép Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/…)
Nguồn: http://incompetech.com/music/royalty-…
Nghệ sĩ: http://incompetech.com/
——————————–
TTB EDU
Fanpage: https://www.facebook.com/Tiengtrungboi
Website: https://tiengtrungboi.com/

Chia sẻ
Bài 5 - Số đếm | TIẾNG TRUNG CẤP TỐC 2018

TIẾNG TRUNG CẤP TỐC 2018 Bài 5 – Số đếm

Tháng Bảy 3, 2019 Đỗ Minh 0
Chia sẻ

Bài 5 – Số đếm | TIẾNG TRUNG CẤP TỐC 2018
———————————
DANH SÁCH PHÁT:
Thường dùng trong giao tiếp tiếng Trung: https://goo.gl/KN5sJn
Nghe song ngữ Trung – Việt: https://goo.gl/7vmThr
Tiếng Trung cấp tốc cho lao động: https://goo.gl/dmp45w
500 chữ Hán cơ bản: https://goo.gl/AnmYUN
Giáo trình tiếng Hoa thực dụng: https://goo.gl/jHFDEq
3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày: https://goo.gl/Zt91L7
———————–
EDM Detection Mode của Kevin MacLeod được cấp phép theo giấy phép Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/…)
Nguồn: http://incompetech.com/music/royalty-…
Nghệ sĩ: http://incompetech.com/
——————————–
TTB EDU
Fanpage: https://www.facebook.com/Tiengtrungboi
Website: https://tiengtrungboi.com/

Chia sẻ
Bài 4 - Màu sắc | TIẾNG TRUNG CẤP TỐC 2018

TIẾNG TRUNG CẤP TỐC 2018 Bài 4 – Màu sắc

Tháng Bảy 2, 2019 Đỗ Minh 0
Chia sẻ

Bài 4 – Màu sắc | TIẾNG TRUNG CẤP TỐC 2018
粉紅色 fěn hóng sè (phẩn húng sưa)
Màu hồng
紅色 hóng sè (húng sưa)
Màu đỏ
黃色 huáng sè (hoáng sưa)
Màu vàng
橙色 chéng sè (chấng sưa)
Màu cam
綠色 lǜ sè (luy sưa)
Màu xanh lục
藍色 lán sè (lán sưa)
Màu xanh lam
紫色 zǐ sè (chử sưa)
Màu tím
棕色 zōng sè (chung sưa)
Màu nâu
灰色 huì sè (huây sưa)
Màu tro
白色 bái sè (pái sưa)
Màu trắng
黑色 hēi sè (hây sưa)
Màu đen
深色 shēn sè (sân sưa)
Màu đậm
淺色 qiǎn sè (chẻn sưa)
Màu nhạt
深藍色 shēn lán sè (sân lán sưa)
Màu xanh lam đậm
淺綠色 qiǎn lǜ sè (chẻn luy sưa)
Màu xanh lục nhạt
透明 tòu míng (thâu mính)
Trong suốt
褪色 tuì sè (thuây sưa)
Bạc màu
熒光色 yíng guāng sè (ính quang sưa)
Màu dạ quang

———————————
DANH SÁCH PHÁT:
Thường dùng trong giao tiếp tiếng Trung: https://goo.gl/KN5sJn
Nghe song ngữ Trung – Việt: https://goo.gl/7vmThr
Tiếng Trung cấp tốc cho lao động: https://goo.gl/dmp45w
500 chữ Hán cơ bản: https://goo.gl/AnmYUN
Giáo trình tiếng Hoa thực dụng: https://goo.gl/jHFDEq
3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày: https://goo.gl/Zt91L7
———————–
EDM Detection Mode của Kevin MacLeod được cấp phép theo giấy phép Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/…)
Nguồn: http://incompetech.com/music/royalty-…
Nghệ sĩ: http://incompetech.com/
——————————–
TTB EDU
Fanpage: https://www.facebook.com/Tiengtrungboi
Website: https://tiengtrungboi.com/

Chia sẻ
TIẾNG TRUNG CẤP TỐC 2018 Bài 3 - Học hỏi (học tập)

TIẾNG TRUNG CẤP TỐC 2018 Bài 3 – Học hỏi (học tập)

Tháng Sáu 27, 2019 Đỗ Minh 0
Chia sẻ

TIẾNG TRUNG CẤP TỐC 2018
Bài 3 – Học hỏi (học tập)
Xem từ bài 1: https://www.youtube.com/watch?v=-rOIW…
———————————
DANH SÁCH PHÁT:
Thường dùng trong giao tiếp tiếng Trung: https://goo.gl/KN5sJn
Nghe song ngữ Trung – Việt: https://goo.gl/7vmThr
Tiếng Trung cấp tốc cho lao động: https://goo.gl/dmp45w
500 chữ Hán cơ bản: https://goo.gl/AnmYUN
Giáo trình tiếng Hoa thực dụng: https://goo.gl/jHFDEq
3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày: https://goo.gl/Zt91L7

Chia sẻ
TIẾNG TRUNG CẤP TỐC 2018 Bài 2 - Hội thoại thường dùng

TIẾNG TRUNG CẤP TỐC 2018 Bài 2: Hội thoại thường dùng

Tháng Sáu 26, 2019 Đỗ Minh 0
Chia sẻ

Bài 2 – Hội thoại thường dùng | TIẾNG TRUNG CẤP TỐC 2018
Xem từ bài 1: https://www.youtube.com/watch?v=-rOIW…
———————————
DANH SÁCH PHÁT:
Thường dùng trong giao tiếp tiếng Trung: https://goo.gl/KN5sJn
Nghe song ngữ Trung – Việt: https://goo.gl/7vmThr
Tiếng Trung cấp tốc cho lao động: https://goo.gl/dmp45w
500 chữ Hán cơ bản: https://goo.gl/AnmYUN
Giáo trình tiếng Hoa thực dụng: https://goo.gl/jHFDEq
3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày: https://goo.gl/Zt91L7

Chia sẻ