Bài 24 – Học tiếng Trung bồi “Hẹn hò”

Tháng Chín 13, 2017 Admin TTB 0
Chia sẻ

Giao tiếp là cầu nối giữa con người với con người, việc chúng ta học thêm ngoại ngữ cũng là cánh cửa mới cho cuộc đời chúng ta được mở thêm. Đặc biệt nếu công việc chúng ta phải sử dụng một ngôn ngữ không phải tiếng mẹ đẻ thì việc học ngoại ngữ mới là điều bắt buộc. Bài sau nói về một chủ đề nhỏ trong giao tiếp hằng ngày, những câu giao tiếp khi hẹn hò, gặp gỡ bạn bè.

Chia sẻ

Bài 23 – Học tiếng Trung bồi “Xin sự trợ giúp”

Tháng Chín 13, 2017 Admin TTB 0
Chia sẻ

Bạn đã bao giờ đến một nơi xa lạ, lúc đó số vốn ngoại ngữ còn hạn chế. Bạn bị lạc đường, bạn cần sự trợ giúp của người bản địa mà không biết nói như thế nào. Bài này sẽ giúp các bạn nói những câu trong trường hợp như vậy.

Chia sẻ