Bài 56: Ở công ty| Tại nhà ăn

Chia sẻ

在餐廳Zài cāntīng – chai chan(s) thing: Tại nhà ăn

Từ vựng:

菜單càidān – chai tan: Thực đơn

筷子kuàizi – khoai chư: Đũa

小碗xiǎo wǎn – xéo oản: Bát con

衛生紙wèishēngzhǐ – uây sâng trử: Giấy vệ sinh

買單mǎidān – mải tan: Tính tiền

拖地tuō dì – thuô ti: Lau nhà

洗碗Xǐ wǎn – xí oản: Rửa bát

倒垃圾dào lèsè – tao sưa sưa: Đổ rác

洗菜xǐ cài – xỉ chai(s): Rửa rau

Mẫu câu:

你好,歡迎光臨nǐ hǎo, huānyíng guānglín – ní hảo, hoan ính quang lín: Xin chào, hoan nghênh quý vị.

這是我們的菜單zhè shì wǒmen de càidān – trưa sư ủa mân tơ chai(s) tan: Đây là thực đơn của chúng tôi.

還需要點什麽嗎?hái xūyào diǎn shénme ma? – hái xuy ieo tẻn sấn mơ ma?: Còn cần chọn gì không?

這樣就好了Zhèyàng jiù hǎole – trưa dang chiêu hảo lơ: Thế này là được rồi.

這個端給三號桌Zhège duān gěi sān hào zhuō – trưa cưa toan cẩy san hao trua: Cái này bưng cho bàn số 3

菜都送來了嗎?cài dōu sòng láile ma? – chai(s) tâu sung lái lơ ma?: Món ăn đều mang đến rồi phải không?.

還缺少一樣Hái quēshǎo yīyàng – hái chuê(s) sảo ý dang: Còn thiếu một món

都送來了Dōu sòng láile – tâu sung lái lơ: Đều mang đến rồi

請再給我一雙筷子qǐng zài gěi wǒ yī shuāng kuàizi – chỉnh chai cấy ủa y soang khoai chư: Xin cho tôi thêm một đôi đũa.

我要兩個小碗wǒ yào liǎng gè xiǎo wǎn – ủa eo lẻng cưa xéo oản: Tôi cần hai cái bát nhỏ.

沒有衛生紙了méiyǒu wèishēngzhǐle – mấy dẩu uây sâng trử lơ: Hết giấy vệ sinh rồi.

我要買單Wǒ yāo mǎidān – ủa ieo mải tan: Tôi cần tính tiền.

一共一百四十元yīgòng yībǎi sìshí yuán – ý cung y pải sư sứ doén: Tổng cộng Một trăm bốn mươi đồng.

幫我收拾一下桌子bāng wǒ shōushí yīxià zhuōzi – pang ủa sâu sứ ý xea trua chự: Giúp tôi dọn bàn một chút.

幫我拖地bāng wǒ tuō dì – pang ủa thuô ti: Giúp tôi lau nhà.

幫我洗碗bāng wǒ xǐ wǎn – pang úa xí oản: Giúp tôi rửa bát

幫我洗菜bāng wǒ xǐ cài – pang úa xỉ chai(s): Giúp tôi rửa rau

幫我倒垃圾bāng wǒ dào lèsè – pang úa tao lưa sưa: Giúp tôi đổ rác

HỌC TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU!.

HỌC ONLINE (BÀI GIẢNG KHOA HỌC CHI TIẾT, MẪU CÂU ĐÀM THOẠI, NGỮ PHÁP, CHỮ HÁN, ĐẶC BIỆT CHÚ TRỌNG GIAO TIẾP THỰC TẾ VÀ SỬ DỤNG TIẾNG TRUNG, HỖ TRỢ TRONG QUÁ TRÌNH HỌC, CHỮA PHÁT ÂM BÀI TẬP). LH SĐT/ZALO 0868 818 123

Bài 57: Mậu dịch quốc tế| Giao dịch

Chia sẻ

Bình luận

Bình luận

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*