Bài 57: Mậu dịch quốc tế| Giao dịch

Chia sẻ

國際貿易Guójì màoyì: Mậu dịch quốc tế

交易Jiāoyì – chieo y: Giao dịch

Từ vựng:

交易Jiāoyì – chieo y: Giao dịch

業務yèwù – dê u: Nghiệp vụ

進口jìnkǒu – chin khẩu: Nhập khẩu

出口chūkǒu – tru(s) khẩu: Xuất khẩu

價格jiàgé – chea cứa: Giá cả

報價bàojià – pao chea: Báo giá

樣品Yàngpǐn – dang phỉn(s): Mẫu

數量shùliàng – su leng(s): Số lượng

訂購數量dìnggòu shùliàng – ting câu su leng: Số lượng đặt hàng

大量訂購dàliàng dìnggòu – ta leng ting câu: Đặt hàng lượng lớn

數量不足shùliàng bùzú – su leng pu chú: Số lượng không đủ

數量過多Shùliàng guòduō – su leng cua tua: Số lượng nhiều quá

保險bǎoxiǎn – páo xẻn: Bảo hiểm

合約書héyuē shū – hứa duê su: Bản hợp đồng

傳真chuánzhēn – troán(s) trân: Fax

商品種類shāngpǐn zhǒnglèi – sang phỉn(s) trủng lây: Chủng loại sản phẩm

品質pǐnzhí – phỉn(s) trứ: Chất lượng

製造商zhìzào shāng – trư chao sang: Nhà sản xuất/Chế tạo

出口商Chūkǒu shāng – tru(s) khẩu sang: Nhà xuất khẩu

Mẫu câu:

你好我負責出口的業務nǐ hǎo wǒ fùzé chūkǒu de yèwù – ní hảo, ủa phu chứa tru(s) khẩu tơ dê u: Chào bạn, tôi phụ trách nghiệm vụ xuất khẩu.

我們是專業的出口商wǒmen shì zhuānyè de chūkǒu shāng – ủa mân sư troan dê tơ tru(s) khẩu sang: Chúng tôi là nhà xuất khẩu chuyên nghiệp.

我們是專業的製造商wǒmen shì zhuānyè de zhìzào shāng – ủa mân sư troan dê tơ trư chao sang: Chúng tôi là nhà sản xuất chuyên nghiệp.

我們提供良好的品質wǒmen tígōng liánghǎo de pǐnzhí – ủa mân thí cung léng hảo tơ phỉn(s) trứ: Chúng tôi cung cấp sản phẩm chất lượng cao.

我們提供合理的價格wǒmen tígōng hélǐ de jiàgé – ủa mân thí cung hứa lỉ tợ chea cứa: Chúng tôi cung cấp với giá cả hợp lý.

我們的價格很便宜wǒmen de jiàgé hěn piányí – ủa mân tơ dea cứa hẩn phén(s) ý: Giá cả của chúng tôi rất rẻ.

請在收到訂單後qǐng zài shōu dào dìngdān hòu – chỉnh(s) chai sâu tao ting tan hâu: Sau khi nhật được đơn đặt hàng

仔細確認訂單明細Zǐxì quèrèn dìngdān míngxì – chử xi chuê(s) rân ting tan mính xi: Xin hãy xác nhận kỹ đơn hàng chi tiết.

請簽名再傳真回復qǐng qiānmíng zài chuánzhēn huífù – chỉnh(s) chiên mính chai troán trân huấy phu: Xin ký tên và fax lại cho tôi.

請在當天付款qǐng zài dàngtiān fùkuǎn – chỉnh(s) chai tang thiên phu khoản: Xin trả tiền trong ngày.

請寄電匯明細表給我qǐng jì diànhuì míngxì biǎo gěi wǒ – chỉnh(s) chi tiên huây mính xi pẻo cấy ủa: Xin gửi hóa đơn chuyển khoản cho tôi.

我們沒有提供保險wǒmen méiyǒu tígōng bǎoxiǎn – ủa mân mấy dẩu thí cung péo xẻn: Chúng tôi không cung cấp bảo hiểm.

請自行買保險qǐng zìxíng mǎi bǎoxiǎn – chỉnh(s) chư xính mải báo xẻn: Xin tự mua bảo hiểm

此商品在臺灣生產cǐ shāngpǐn zài táiwān shēngchǎn – chử(s) sang phỉn(s) chai thái oan sâng trản(s): Sản phẩm này sản xuất tại Đài Loan.

請問有沒有基本訂購量呢? qǐngwèn yǒu méiyǒu jīběn dìnggòu liàng ne? – chỉnh(s) uân dẩu mấy dẩu chi pẩn ting câu leng nơ?: Xin hỏi có lượng đặt hàng cơ bản không?

我們沒有基本訂購量Wǒmen méiyǒu jīběn dìnggòu liàng – ủa mân mấy dẩu chi pẩn ting câu leng: Chúng tôi không có lượng đặt hàng cơ bản.

但是單筆訂單低於一千美元dànshì dān bǐ dìngdān dī yú yīqiān měiyuán – tan sư tan pỉ ting tan ti úy y chen(s) mẩy doén: Nhưng đơn hàng thấp nhất là một ngàn đô la.

運費由你來支付yùnfèi yóu nǐ lái zhīfù – uyn phây yếu nỉ lái trư phu: Phí vận chuyển do bạn trả.

我們的基本訂購量是一百個wǒmen de jīběn dìnggòu liàng shì yībǎi gè – ủa mân tơ chi pẩn ting câu lieng sư y pải cưa: Đơn hàng cơ bản của chúng tôi là 100 cái.

你們可以提供樣品嗎?nǐmen kěyǐ tígōng yàngpǐn ma? – nỉ mân khứa ỷ thí cung dang phỉn(s) ma?: Các bạn có thể cung cấp mẫu không?

樣品需要收費嗎?Yàngpǐn xūyào shōufèi ma? – dang phỉn(s) xuy ieo sâu phây ma?: Hàng mẫu cần thu phí không?

我們免費提供樣品Wǒmen miǎnfèi tígōng yàngpǐn – ủa mân mẻn phây thí cung dang phỉn(s): Chúng tôi cung cấp mẫu miễn phí

樣品必須歸還yàngpǐn bìxū guīhuán – dang phỉn(s) pi xuy quây hoán: Hàng mẫu cần phải trả lại.

樣品是需要付費的Yàngpǐn shì xūyào fùfèi de – dang phỉn(s) sư xuy ieo phu phây tơ: Hàng mẫu cần trả phí.

我們的主要商品是電腦零件wǒmen de zhǔyào shāngpǐn shì diànnǎo língjiàn – ủa mân tơ trủ ieo sang phỉn(s) sư tiên nảo lính chiên: Sản phẩm chủ yếu của chúng tôi là linh kiện vi tính.

爲了確保雙方合作順利wèile quèbǎo shuāngfāng hézuò shùnlì – uây lơ chuê(s) pảo soang phang hứa chua suân li: Để đảm bảo đôi bên hợp tác thuận lợi.

請參考這份合約書qǐng cānkǎo zhè fèn héyuē shū – chỉnh(s) chan khảo trưa phân hứa duê su: Xin tham khảo hợp đồng này.

HỌC TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU!.

HỌC ONLINE (BÀI GIẢNG KHOA HỌC CHI TIẾT, MẪU CÂU ĐÀM THOẠI, NGỮ PHÁP, CHỮ HÁN, ĐẶC BIỆT CHÚ TRỌNG GIAO TIẾP THỰC TẾ VÀ SỬ DỤNG TIẾNG TRUNG, HỖ TRỢ TRONG QUÁ TRÌNH HỌC, CHỮA PHÁT ÂM BÀI TẬP). LH SĐT/ZALO 0868 818 123

Chia sẻ

Bình luận

Bình luận

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*