Học chữ Hán | 500 chữ hán cơ bản nhất | no.42 chữ THỤ | Thụ hưởng, nhận

Học chữ Hán | 500 chữ hán cơ bản nhất | no.42 chữ THỤ | Thụ hưởng, nhận
Học chữ Hán | 500 chữ hán cơ bản nhất | no.42 chữ THỤ | Thụ hưởng, nhận
Chia sẻ

Học chữ Hán | 500 chữ hán cơ bản nhất | no.42 chữ THỤ | Thụ hưởng, nhận

42. THỤ

Nghĩa: nhận (Đ)

Tay trên 爪 đưa, tay dưới 又  nhận.

Bộ thủ: Bộ hựu 又  yòu : lại, nữa

Từ thường dùng:

受凉 shòuliáng thụ lương: bị lạnh, nhiễm lạnh

受伤 shòushāng thụ thương: bị thương

接受 jiēshòu  tiếp thụ: tiếp nhận, nhận

难受 nánshòu nan thụ: khó chịu, khó ở

享受 xiǎngshòu hưởng thụ: hưởng thụ

遭受 zāoshòu tao thụ: gặp, bị, chịu

感受 gǎnshòu cảm thụ: cảm nhận

经受 jīngshòu kinh thụ: chịu đựng, trải qua

忍受 rěnshòu nhẫn thụ: chịu đựng

Danh sách 500 chữ Hán cơ bản

Fanpage Facebook:

Tiếng Trung Bồi – Video

Tiếng Trung Bồi

Youtube Channel:

TIENG TRUNG BOI – TTB CHANNEL

Chia sẻ

Bình luận

Bình luận

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*