Học chữ Hán | 500 chữ hán cơ bản nhất | no.38 chữ HỰU | Lại, vừa, nữa

Học chữ Hán | 500 chữ hán cơ bản nhất | no.38 chữ HỰU | Lại, vừa, nữa
Chia sẻ

Học chữ Hán | 500 chữ hán cơ bản nhất | no.38 chữ HỰU | Lại, vừa, nữa

38.HỰU

Nghĩa: lại, nữa, vừa (P)

Gợi ý: Chữ 又 cổ viết giống hình bàn tay.

Bộ thủ: Các chữ có bộ thủ 又  một số có liên quan đến tay 受 友 取 反

một số chữ giản hóa, như 变 对 发 鸡 圣 双。。。

Từ thường dùng:

又及 yòují hựu cập: tái bút, viết thêm (cuối thư)

又红又专 yòuhóng yòuzhuān hựu hồng hựu chuyên: vừa hồng vừa chuyên

又哭又笑 yòukū yòuxiào hựu khốc hựu tiếu: vừa khóc vừa cười

又惊又喜 yòujīng yòuxǐ hựu kinh hựu hỉ: vừa mừng vừa lo

读了又读 dúle yòudú độc liễu hữu độc: đọc đi đọc lại

一年又一年 yìnián yòu yìnián nhất niên hựu nhất niên: một năm lại một năm

一步又一步 yì bù yòu yì bù nhất bộ hựu nhất bộ:

Danh sách 500 chữ Hán cơ bản

Fanpage Facebook:

Tiếng Trung Bồi – Video

Tiếng Trung Bồi

Youtube Channel:

TIENG TRUNG BOI – TTB CHANNEL

Chia sẻ

Bình luận

Bình luận

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*