Học chữ Hán | 500 chữ Hán cơ bản nhất | no.28 chữ THỊ | Thị phi, phải, đúng, vâng, là

Học chữ Hán | 500 chữ Hán cơ bản nhất | no.28 chữ THỊ | Thị phi, phải, đúng, vâng, là
Chia sẻ

Học chữ Hán | 500 chữ Hán cơ bản nhất | no.28 chữ THỊ | Thị phi, phải, đúng, vâng, là

28. THỊ

Nghĩa: đúng, phải (T), là (Đ)

Gợi ý:

Xin thề dưới mặt trời rằng việc đó là hoàn toàn đúng, có nghĩa là “phải”.

Bộ thủ: Bộ nhật 日 rì

Từ thường dùng:

是的 shìde thị đích: đúng, phải, vâng

是非 shìfēi thị phi: phải trái, đúng sai

是否 shìfǒu thị phủ: phải chăng, phải không是不是

Đọc và dịch:

四十四,十是十 sì shì sì, shí shì shí

十四是十四,四十是四十 shí-sì shì shí-sì, sì-shí shì sì-shí

四十四是四十四 sì-shí-sì shì sì-shí-sì

Danh sách 500 chữ Hán cơ bản

Fanpage Facebook:

Tiếng Trung Bồi – Video

Tiếng Trung Bồi

Youtube Channel:

TIENG TRUNG BOI – TTB CHANNEL

Chia sẻ

Bình luận

Bình luận

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*