Học chữ Hán | 500 chữ Hán cơ bản nhất | no.25 chữ BẠCH | Trắng, không

Học chữ Hán | 500 chữ Hán cơ bản nhất | no.25 chữ BẠCH | Trắng, không
Học chữ Hán | 500 chữ Hán cơ bản nhất | no.25 chữ BẠCH | Trắng, không
Chia sẻ

Học chữ Hán | 500 chữ Hán cơ bản nhất | no.25 chữ BẠCH | Trắng, không

25.BẠCH

Nghĩa: Trắng (T), không (P)

Gợi ý:

Trên chữ nhật (日)  có thêm nét (/) có nghĩa là ánh sáng trắng của mặt trời.

Bộ thủ: Bộ bạch 白 bái : màu trắng

Từ thường dùng:

白天  báitiān bạch thiên: ban ngày

白菜 báicài bạch thái: rau cải trắng

白人 báirén bạch nhân: người da trắng

白宫 Bái Gōng bạch cung: tòa Bạch Ốc

白饭 bái fàn bạch phạn: cơm trắng

白手起家 báishǒu-qǐjiā bạch thủ khởi gia: giàu lên từ tay trắng

白纸黑纸 báizhǐ-hēizì bạch bạch chỉ hắc tự: giấy trắng mực đen

白痴 bāichī bạch si: ngớ ngẩn, thằng ngốc

Danh sách 500 chữ Hán cơ bản

Fanpage Facebook:

Tiếng Trung Bồi – Video

Tiếng Trung Bồi

Youtube Channel:

TIENG TRUNG BOI – TTB CHANNEL

Chia sẻ

Bình luận

Bình luận

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*