Bài 59: Mậu dịch quốc tế | Báo giá

Chia sẻ

報價Bàojià – pao chea: Báo giá

Từ vựng:

書面報價shūmiàn bàojià – su miên pao chea: Bảng báo giá

信函xìnhán – xin hán: Thư ngỏ

傳真chuánzhēn – troán(s) trân: Fax

E- MAIL: Thư điện tử

口頭報價Kǒutóu bàojià – khẩu thấu pao chea: Báo giá miệng

撤回報價chèhuí bàojià – trưa huấy pao chea: Hủy bỏ báo giá

有效期限yǒuxiào qíxià – dẩu xeo chí(s) xea: Thời hạn

Mẫu câu:

我們已經傳真報價單給您wǒmen yǐjīng zhuàn zhēn bàojià dān gěi nín – ủa mân ỷ ching troan trân pao chea tan cẩy nín: Chúng tôi đã fax báo giá cho bạn rồi.

我們已經E-mail 報價單給你wǒmen yǐjīng E-mail bàojià dān gěi nǐ – ủa mân ỷ ching E-mail pao chea tan cấy nỉ: Chúng tôi đã E-mail báo giá cho bạn rồi.

請你確認一下qǐng nǐ quèrèn yīxià – chính(s) nỉ chuê(s) rân ý xea: Xin bạn xác nhận.

請問你有收到我們的報價單嗎?qǐngwèn nǐ yǒu shōu dào wǒmen de bàojià dān ma? – chỉnh(s) uân ní dẩu sâu tao ủa mân tơ pao chea tan ma?: Xin hỏi, bạn có nhận được bảng báo giá của chúng tôi không?

你有收到我們的傳真嗎?Nǐ yǒu shōu dào wǒmen de chuánzhēn ma? – ní dẩu sâu tao ủa mân tơ troán(s) trân ma?: Bạn có nhận được fax của chúng tôi không?

我們可接受傳真訂單Wǒmen kě jiēshòu chuánzhēn dìngdān – ủa mân khửa chia sâu troán(s) trân ting tan: Chúng tôi có thể nhận fax đặt hàng.

我們可接受E-mail訂單wǒmen kě jiēshòu E-mail dìngdān – ủa mân khửa chia sâu e-mail ting tan: Chúng tôi có thể nhận Email đặt hàng.

我們的價格會跟著市場波動Wǒmen de jiàgé huì gēnzhe shìchǎng bōdòng – ủa mân tơ chea cứa huây cân trơ sư trảng(s) pua tung: Giá cả của chúng tôi sẽ biến động theo thị trường.

這個報價單有效期限為兩周zhège bàojià dān yǒuxiào qíxiàn wéi liǎng zhōu – trưa cưa pao chea tan dẩu xeo chí(s) xen uấy lẻng trâu: Bảng báo giá này có thời hạn trong 2 tuần.

HỌC TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU!.

HỌC ONLINE (BÀI GIẢNG KHOA HỌC CHI TIẾT, MẪU CÂU ĐÀM THOẠI, NGỮ PHÁP, CHỮ HÁN, ĐẶC BIỆT CHÚ TRỌNG GIAO TIẾP THỰC TẾ VÀ SỬ DỤNG TIẾNG TRUNG, HỖ TRỢ TRONG QUÁ TRÌNH HỌC, CHỮA PHÁT ÂM BÀI TẬP). LH SĐT/ZALO 0868 818 123

Chia sẻ

Bình luận

Bình luận

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*