#5 TIẾNG TRUNG CẤP TỐC 2021 | Các cụm từ tiếng Trung phổ biến để HỎI ĐƯỜNG

Chia sẻ

#5 TIẾNG TRUNG CẤP TỐC 2021 | Các cụm từ tiếng Trung phổ biến để HỎI ĐƯỜNG

  1. 不好意思,可以问个路吗?Bù hǎoyìsi, kěyǐ wèn gè lù ma?

(pu hảo y sư, khứa ỷ uân cưa lu ma?) – Xin lỗi, tôi có thể hỏi đường bạn một chút được không?

  1. 到__怎么走?Dào__zěnme zǒu?

(Tao­__ chẩn mơ chẩu?) – Tới __ đi như thế nào?

  1. __在哪儿?__zài nǎr?

(__chai nả?) – __ở đâu?

__在哪里?__zài nǎlǐ? 

(__ chai ná lỉ?) – __ cha ná lỉ?

  1. __在那儿。__zài nàr

(__ chai na) – __ ở đằng kia.

__在那里。__zài nàlǐ

(__ chai na lỉ) – __ ở đằng kia.

  1. 在这儿。Zài zhèr

(chai trưa) – Ở đây.

在这里。Zài zhèlǐ

(chai trưa lỉ) – Ở đây.

  1. 直走Zhí zǒu

(trứ chẩu) – đi thẳng.

  1. 左转Zuǒ zhuǎn

(chúa troản) – rẽ trái.

  1. 右转Yòu zhuǎn

(yêu troản) – rẽ phải.

  1. 过马路.Guò mǎlù

(cua mả lu) – băng qua đường.

  1. 我要去__Wǒ yào qù__

(ủa eo chuy__) – Tôi muốn đi __

Chia sẻ

Bình luận

Bình luận

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*