#4 TIẾNG TRUNG CẤP TỐC 2021 | Các cụm từ tiếng Trung phổ biến để nói TÔI KHÔNG HIỂU

Chia sẻ

#4 TIẾNG TRUNG CẤP TỐC 2021 | Các cụm từ tiếng Trung phổ biến để nói TÔI KHÔNG HIỂU

 1. 你听得懂吗?Nǐ tīng de dǒng ma?

(Nỉ thing tơ tủng ma?) – Bạn nghe hiểu không?

 1. 我听得懂。Wǒ tīng de dǒng

(Ủa thing tơ tủng) – Tôi nghe hiểu.

 1. 我听不懂。Wǒ tīng bù dǒng

(Ủa thing pu tủng) – Tôi nghe không hiểu.

 1. 你会说中文吗?Nǐ huì shuō zhōngwén ma?

(Nỉ huây suô trung uấn ma?) – Bạn biết nói tiếng Trung không?

 1. 你会说英文吗?Nǐ huì shuō yīngwén ma?

(Nỉ huây suô inh uấn ma?) – Bạn biết nói tiếng Anh không?

 1. 我不会说中文。Wǒ bú huì shuō zhōngwén

(Ủa pú huây suô trung uấn) – Tôi không biết nói tiếng trung.

 1. 我会说Wǒ huì shuō

(Ủa huây suô) – Tôi biết.

 1. 可以说得慢一点吗?Kěyǐ shuō dé màn yīdiǎn ma?

(Khứa ỷ suô tơ man y tẻn ma?) – Có thể nói chậm một chút không?

 1. __什么意思?__Shénme yìsi?

(__sấn mơ y sư?) – __ý là gì?

 1. __怎么说?__Zěnme shuō?

(__chẩn mơ suô?) – __nói như thế nào?

 1. 我不知道Wǒ bù zhīdào

(Ủa pu trư tao) – Tôi không biết.

 

Chia sẻ

Bình luận

Bình luận

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*