TIẾNG TRUNG CẤP TỐC 2018 Bài 3 - Học hỏi (học tập)

TIẾNG TRUNG CẤP TỐC 2018 Bài 3 – Học hỏi (học tập)

Tháng Sáu 27, 2019 Đỗ Minh 0
Chia sẻ

TIẾNG TRUNG CẤP TỐC 2018
Bài 3 – Học hỏi (học tập)
Xem từ bài 1: https://www.youtube.com/watch?v=-rOIW…
———————————
DANH SÁCH PHÁT:
Thường dùng trong giao tiếp tiếng Trung: https://goo.gl/KN5sJn
Nghe song ngữ Trung – Việt: https://goo.gl/7vmThr
Tiếng Trung cấp tốc cho lao động: https://goo.gl/dmp45w
500 chữ Hán cơ bản: https://goo.gl/AnmYUN
Giáo trình tiếng Hoa thực dụng: https://goo.gl/jHFDEq
3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày: https://goo.gl/Zt91L7

Chia sẻ
Học chữ Hán | 500 chữ hán cơ bản nhất | no.45 PHẢN | PHẢN KHÁNG, ngược lại

Học chữ Hán | 500 chữ hán cơ bản nhất | no.45 PHẢN | PHẢN KHÁNG, ngược lại

Tháng Sáu 27, 2019 Đỗ Minh 0
Chia sẻ

ọc chữ Hán | 500 chữ hán cơ bản nhất | no.45 PHẢN | PHẢN KHÁNG, ngược lại
====================
Đăng kí kênh để xem nhiều hơn: https://goo.gl/Qac7Hy
Danh sách chủ đề tiếng trung bồi: http://bit.ly/danhsachNVNHTT
Danh sách tiếng Trung cấp tốc cho lao động: http://bit.ly/ttgtCAPTOC
Danh sách 500 chữ hán cơ bản: http://bit.ly/500chuHAN
Danh sách luyện nghe Giáo trình tiếng Hoa thực dụng: http://bit.ly/GTtiengHOAt2
———————–
EDM Detection Mode của Kevin MacLeod được cấp phép theo giấy phép Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/…)
Nguồn: http://incompetech.com/music/royalty-…
Nghệ sĩ: http://incompetech.com/
—————–
Fanpage: https://www.facebook.com/Tiengtrungboi
Website: https://tiengtrungboi.com/

Chia sẻ
Học chữ Hán | 500 chữ hán cơ bản nhất | no.44 TRANH | TRANH GIÀNH, CÃI NHAU

Học chữ Hán | 500 chữ hán cơ bản nhất | no.44 TRANH TRANH GIÀNH, CÃI NHAU

Tháng Sáu 26, 2019 Đỗ Minh 0
Chia sẻ

Học chữ Hán | 500 chữ hán cơ bản nhất | no.44 TRANH | TRANH GIÀNH, CÃI NHAU
Học chữ Hán dễ nhớ bằng cách phân tích chữ Hán, xem chữ hán tạo từ bộ thủ nào, từ chữ nào, nghĩ ra sự logic về chữ hán đó để nhớ chữ hán tốt hơn.
=======================
Đăng kí kênh để xem nhiều hơn: https://goo.gl/Qac7Hy
Danh sách chủ đề tiếng trung bồi: http://bit.ly/danhsachNVNHTT
Danh sách tiếng Trung cấp tốc cho lao động: http://bit.ly/ttgtCAPTOC
Danh sách 500 chữ hán cơ bản: http://bit.ly/500chuHAN
Danh sách luyện nghe Giáo trình tiếng Hoa thực dụng: http://bit.ly/GTtiengHOAt2
———————–
EDM Detection Mode của Kevin MacLeod được cấp phép theo giấy phép Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/…)
Nguồn: http://incompetech.com/music/royalty-…
Nghệ sĩ: http://incompetech.com/
—————–
Fanpage: https://www.facebook.com/Tiengtrungboi
Website: https://tiengtrungboi.com/

Chia sẻ
TIẾNG TRUNG CẤP TỐC 2018 Bài 2 - Hội thoại thường dùng

TIẾNG TRUNG CẤP TỐC 2018 Bài 2: Hội thoại thường dùng

Tháng Sáu 26, 2019 Đỗ Minh 0
Chia sẻ

Bài 2 – Hội thoại thường dùng | TIẾNG TRUNG CẤP TỐC 2018
Xem từ bài 1: https://www.youtube.com/watch?v=-rOIW…
———————————
DANH SÁCH PHÁT:
Thường dùng trong giao tiếp tiếng Trung: https://goo.gl/KN5sJn
Nghe song ngữ Trung – Việt: https://goo.gl/7vmThr
Tiếng Trung cấp tốc cho lao động: https://goo.gl/dmp45w
500 chữ Hán cơ bản: https://goo.gl/AnmYUN
Giáo trình tiếng Hoa thực dụng: https://goo.gl/jHFDEq
3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày: https://goo.gl/Zt91L7

Chia sẻ
TIẾNG TRUNG CẤP TỐC 2018 Bài 1: Câu đàm thoại cơ bản

TIẾNG TRUNG CẤP TỐC 2018 Bài 1: Câu đàm thoại cơ bản

Tháng Sáu 25, 2019 Đỗ Minh 2
Chia sẻ

TIẾNG TRUNG CẤP TỐC
Bài 1: Câu đàm thoại cơ bản
你好 nǐhǎo (ní hảo)
Chào (bạn, anh, chị,…)
早上好 zǎoshàng hǎo (chảo sang hảo)
Chào vào buổi sáng
中午好 zhōngwǔ hǎo (trung ú hảo)
Chào vào buổi trưa
下午好 xiàwǔ hǎo (xe ú hảo)
Chào vào buổi chiều
晚上好 wǎnshàng hǎo (oản sang hảo)
Chào vào buổi tối

———————————
DANH SÁCH PHÁT:
Thường dùng trong giao tiếp tiếng Trung: https://goo.gl/KN5sJn
Nghe song ngữ Trung – Việt: https://goo.gl/7vmThr
Tiếng Trung cấp tốc cho lao động: https://goo.gl/dmp45w
500 chữ Hán cơ bản: https://goo.gl/AnmYUN
Giáo trình tiếng Hoa thực dụng: https://goo.gl/jHFDEq
3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày: https://goo.gl/Zt91L7

Chia sẻ
Học chữ Hán | 500 chữ hán cơ bản nhất | no.41 chữ HỮU | Sở hữu, có

Học chữ Hán | 500 chữ hán cơ bản nhất | no.41 chữ HỮU | Sở hữu, có

Tháng Sáu 24, 2019 Đỗ Minh 0
Chia sẻ

Học chữ Hán | 500 chữ hán cơ bản nhất | no.41 chữ HỮU | Sở hữu, có
=======
Đăng kí kênh để xem nhiều hơn: https://goo.gl/Qac7Hy
Danh sách chủ đề tiếng trung bồi: http://bit.ly/danhsachNVNHTT
Danh sách tiếng Trung cấp tốc cho lao động: http://bit.ly/ttgtCAPTOC
Danh sách 500 chữ hán cơ bản: http://bit.ly/500chuHAN
Danh sách luyện nghe Giáo trình tiếng Hoa thực dụng: http://bit.ly/GTtiengHOAt2
———————–
EDM Detection Mode của Kevin MacLeod được cấp phép theo giấy phép Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/…)
Nguồn: http://incompetech.com/music/royalty-…
Nghệ sĩ: http://incompetech.com/
—————–
Fanpage: https://www.facebook.com/Tiengtrungboi
Website: https://tiengtrungboi.com/

Chia sẻ
Học chữ Hán | 500 chữ hán cơ bản nhất | no.40 chữ HỮU | Bằng hữu, bạn bè

Học chữ Hán | 500 chữ hán cơ bản nhất | no.40 chữ HỮU | Bằng hữu, bạn bè

Tháng Sáu 24, 2019 Đỗ Minh 0
Chia sẻ

Học chữ Hán | 500 chữ hán cơ bản nhất | no.40 chữ HỮU | Bằng hữu, bạn bè
========
Đăng kí kênh để xem nhiều hơn: https://goo.gl/Qac7Hy
Danh sách chủ đề tiếng trung bồi: http://bit.ly/danhsachNVNHTT
Danh sách tiếng Trung cấp tốc cho lao động: http://bit.ly/ttgtCAPTOC
Danh sách 500 chữ hán cơ bản: http://bit.ly/500chuHAN
Danh sách luyện nghe Giáo trình tiếng Hoa thực dụng: http://bit.ly/GTtiengHOAt2
———————–
EDM Detection Mode của Kevin MacLeod được cấp phép theo giấy phép Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/…)
Nguồn: http://incompetech.com/music/royalty-…
Nghệ sĩ: http://incompetech.com/
—————–
Fanpage: https://www.facebook.com/Tiengtrungboi
Website: https://tiengtrungboi.com/

Chia sẻ
Học chữ Hán | 500 chữ hán cơ bản nhất | no.39 chữ SONG | Song phương, hai, đôi

Học chữ Hán | 500 chữ hán cơ bản nhất | no.39 chữ SONG | Song phương, hai, đôi

Tháng Sáu 18, 2019 Đỗ Minh 0
Chia sẻ

Học chữ Hán | 500 chữ hán cơ bản nhất | no.39 chữ SONG | Song phương, hai, đôi
=========
Đăng kí kênh để xem nhiều hơn: http://bit.ly/tiengtrungboi
Danh sách chủ đề tiếng trung bồi: http://bit.ly/danhsachNVNHTT
Danh sách tiếng Trung cấp tốc cho lao động: http://bit.ly/ttgtCAPTOC
Danh sách 500 chữ hán cơ bản: http://bit.ly/500chuHAN
Danh sách luyện nghe Giáo trình tiếng Hoa thực dụng: http://bit.ly/GTtiengHOAt2
———————–
EDM Detection Mode của Kevin MacLeod được cấp phép theo giấy phép Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/…)
Nguồn: http://incompetech.com/music/royalty-…
Nghệ sĩ: http://incompetech.com/
—————–
Fanpage: https://www.facebook.com/Tiengtrungboi
Website: https://tiengtrungboi.com/

Chia sẻ